dissabte, 14 d’abril de 2007

Una defininició de creativitat [en anglès]

A continuació us vinculo un intent de definitició de creativitat basntant encertat. Espeo que sigui del vostre agrat; sobretot per aquells que domineu la llengua anglesa.

What is creativity